Notificare de confidențialitate Roche România
Profesioniști din domeniul sănătății, Clienți, Parteneri

Declarație generală de confidențialitate

La F. Hoffmann-La Roche Ltd și toate filialele Roche („Roche”), ne angajăm să vă protejăm informațiile personale în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Această Notificare de confidențialitate prezintă tipurile de date cu caracter personal pe care Roche le poate colecta, mijloacele prin care Roche poate colecta, utiliza sau partaja datele dumneavoastră cu caracter personal; pașii pe care Roche îi face pentru a vă proteja datele personale; și opțiunile care vi se oferă cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Această Notificare de confidențialitate se aplică Datelor cu caracter personal colectate de la profesioniștii din domeniul sănătății și partenerii comerciali de către Roche prin diferite canale, inclusiv întâlniri fizice, platforme digitale sau site-uri web care fac trimitere la această Notificare de confidențialitate sau alte surse, așa cum este descris mai jos.

În sensul acestei Notificări de confidențialitate, „Date cu caracter personal” reprezintă orice informație prin care puteți fi identificat individual atât direct, cât și indirect, inclusiv, dar fără a se limita la, numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Minori

Activitățile noastre de prelucrare descrise în această Notificare de confidențialitate nu sunt concepute sau destinate să colecteze Date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 18 ani, cu excepția cazului în care sunt anunțate în mod explicit pe platformă. Nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal pe acest site de la persoane sub vârsta de 18 ani fără consimțământul prealabil, verificabil al unui părinte sau tutore. Părintele sau tutorele poate avea dreptul, la cerere, de a vizualiza informațiile furnizate de copil și de a solicita ștergerea acestora. Mai mult, toți minorii ar trebui să solicite permisiunea părinților sau tutorelui lor înainte de a folosi sau dezvălui orice Date cu caracter personal pe acest site web sau resursă online.

Identitatea și detaliile de contact ale operatorului de date

Operatorul de date este filiala Roche sau partenerul de afaceri desemnat al Roche cu sediul în țara în care sunteți rezident. Vă rugăm să vizitați Lista operatorilor de date pentru identitatea și detaliile de contact ale operatorului dumneavoastră de date.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Putem colecta următoarele date personale:

1. Detalii de contact: includ numele dumneavoastră, adresa de e-mail profesională, numărul de telefon, organizația din domeniul sănătății angajatoare.

2. Informații profesionale: includ informațiile dumneavoastră biografice (CV), apartenența la o societate profesională, afilierea/profesia, titlul postului, aria terapeutică, calificările sau experiența, educația și activitatea științifică/medicală.

3. Informații financiare/privind tranzacțiile: includ numărul contului dvs. bancar, cardul de credit, informațiile despre contul clientului, istoricul comenzilor.

4. Transfer de valoare: include natura, valoarea, data oricăror transferuri financiare/nefinanciare către dumneavoastră de către Roche.

5. Informații de interacțiune: includ interacțiunile profesionale dintre Roche și dvs., evidenta colaborărilor dvs., înregistrarea și participarea la un eveniment Roche sau activitatea conexă, studiile clinice în care ați servit sau lucrați ca medic investigator.

6. Date de profil: includ informații despre preferințele dumneavoastră de contact și de produs, limbi, preferințe de marketing, calificări sau experiență, colaborări, publicații, postări, date demografice, feedback și interes.

7. Date tehnice și de utilizare: includ ID-ul dvs. de utilizator online, adresa IP, informații geografice, date de vizualizare, alte informații privind utilizarea și interacțiunile dvs. cu site-urile noastre web, aplicațiile, e-mailurile și reclamele.

Cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Mai multe secțiuni de pe platformele noastre necesită date cu caracter personal dacă alegeți să le utilizați, inclusiv chestionare, înregistrare și funcții de partajare a conținutului (de exemplu, link-uri „Trimiteți un e-mail unui prieten”). Roche și partenerii săi de afaceri colectează aceste informații despre dvs. numai dacă ni le furnizați în mod voluntar. Vă rugăm să rețineți că anumite funcții din platforma noastră s-ar putea să nu vă fie disponibile dacă alegeți să nu furnizați anumite Date cu caracter personal. Orice Date cu caracter personal pe care ni le furnizați pe platforma noastră vor fi utilizate în conformitate cu această Notificare de confidențialitate.

Mai multe informații despre activitățile noastre de procesare

Acest tabel prezintă fiecare activitate de prelucrare și oferă informații despre categoriile de informații colectate pentru fiecare activitate. În plus, acest tabel definește temeiul legal al prelucrării pentru fiecare dintre aceste activități de prelucrare.

Scop
Răspunsul la solicitări sau întrebări.

Putem folosi informațiile pe care ni le furnizați pentru a lua măsurile necesare pentru a răspunde solicitării dvs., de exemplu, puteți trimite o solicitare de informații medicale, puteți întreba despre un produs, vă puteți abona la una dintre listele noastre de corespondență sau pentru a crea un cont. și/sau profil în portalurile sau site-urile Roche.
Finalizarea unor tranzacții și îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Putem colecta Date personale pentru a îndeplini serviciile pe care le-ați solicitat, de exemplu, înregistrarea și utilizarea unui cont, pentru a administra și gestiona înregistrarea și participarea dvs. la evenimentele Roche, pentru a executa relațiile de afaceri cu dvs., inclusiv procesarea plăților, notificându-vă in legatura cu starea comenzii dvs. și orice aspecte asociate cu starea comenzii.
Gestionarea relațiilor comerciale cu dvs.

Colectăm și procesăm date cu caracter personal pentru a facilita luarea deciziilor de către Roche atunci când vine vorba de identificarea experților potriviți într-un domeniu terapeutic pentru diferitele angajamente și colaborări medicale și/sau științifice (inclusiv vorbitori la evenimente educaționale medicale interne sau externe, consilii consultative, trainng etc. ) sau pentru a pregăti întâlnirile și interacțiunile cu dvs.

Putem combina Datele personale pe care le furnizați cu alte informații colectate prin intermediul site-urilor noastre web și al resurselor online, înregistrările offline ale Roche și cu informațiile furnizate nouă de catre terți. Această activitate de prelucrare presupune crearea unui profil despre dumneavoastră pentru a gestiona relațiile comerciale cu dumneavoastră, pentru selectarea celor mai adecvati experți în anumite domenii terapeutice și pentru a pregăti întâlnirile și interacțiunile cu dumneavoastră. Vă puteți opune oricând acestei activități de prelucrare folosind datele de contact descrise în lista operatorilor de date. Dacă renunțați la această activitate de procesare, Roche nu va putea avea o imagine consolidată a angajamentelor dumneavoastră profesionale și științifice și nu va putea personaliza interacțiunile noastre cu dvs. Nu sunt luate decizii in mod automatizat care ar putea produce efecte juridice sau ar putea afecta semnificativ într-un mod similar.
Gestionarea și personalizarea comunicării cu dvs.

Colectăm și procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă verifica numele de utilizator și parola, pentru a vă trimite un e-mail de întâmpinare, actualizări ale site-ului web, informații despre programele, produsele și serviciile Roche, notificări cu privire la afecțiuni și tratamente medicale relevante sau alte informații care corespund cu datele pe care ni le furnizati. Putem comunica cu dvs. prin poștă, telefon, e-mail, platforme de socializare sau alte canale.

Este posibil să combinăm Datele personale pe care le furnizați cu alte informații colectate prin site-urile noastre web și resursele online, înregistrările offline ale Roche și informațiile furnizate nouă de catre terți. Această activitate de prelucrare implică crearea unui profil despre dumneavoastră, despre preferințele, expertiza, colaborările dumneavoastră și despre modul în care ați interacționat cu noi în trecut pentru a înțelege interesul, nevoile și preferințele dumneavoastră în produsele și serviciile noastre, astfel încât să vă putem oferi cele mai bune servicii și să putem comunica cu dvs.

Vă puteți opune oricând acestei activități de prelucrare folosind datele de contact descrise în lista operatorilor de date. Dacă renunțați la această activitate de procesare, Roche nu vă va putea trimite informații personalizate în conformitate cu interesele și preferințele dumneavoastră. Nu sunt luate decizii in mod automatizat care ar putea produce efecte juridice sau ar putea afecta semnificativ într-un mod similar.
Obligația de transparență:

Roche poate fi obligată să dezvăluie transferurile de valoare efectuate către profesioniștii din domeniul sănătății și organizațiile din domeniul sănătății, astfel cum poate fi recomandat sau obligatoriu în conformitate cu regulile și reglementările globale, regionale și locale aplicabile precum și in conformitate cu standardele si bunele practici din industrie.
Urmărirea și monitorizarea evenimentelor adverse și farmacovigilența.

Unele secțiuni specifice ale platformei noastre pot colecta Date cu caracter personal legate de evenimente adverse sau alte activități legate de farmacovigilență. Aceste informații sunt foarte importante pentru sănătatea publică și vor fi utilizate pentru detectarea, evaluarea, înțelegerea și prevenirea evenimentelor adverse sau a altor probleme legate de medicamente. Pentru mai multe informații despre modul în care folosim și dezvăluim Datele cu caracter personal în aceste scopuri, vă rugăm să consultați Notificarea de confidențialitate a Roche pentru Farmacovigilență, Informații medicale și Reclamații despre produse, publicată pe site-ul web Roche.
Pentru a rula, întreține și îmbunătăți site-urile, platformele și produsele noastre.

Folosim aceste informații pentru a securiza, întreține și îmbunătăți site-urile noastre web, sistemele de rețea și alte active.
Categorii de Date Personale1) Date de contact

2) Informatii profesionale
1) Date de contact

2) Informatii profesionale

3) Informatii financiare/privind tranzactiile.1) Date de contact

2) Informatii profesionale

3) Informatii privind interactiunile

4) Date de profil

5) Date tehnice și de utilizare
1) Date de contact

2) Informatii profesionale

3) Informatii privind interactiunile

4) Date de profil

5) Date tehnice și de utilizare1) Date de contact

2) Informatii profesionale

3) Informații financiare/privind tranzacțiile

4) Transfer de valoare

1) Date de contact

2) Informatii profesionale

1) Date tehnice și de utilizare
Temei legalColectăm și procesăm datele cu caracter personal pe baza scopurilor comerciale legitime ale Roche pentru a răspunde solicitării dumneavoastră.

Pentru jurisdicțiile din afara UE/SEE în care interesul legitim nu se aplică, ne bazăm pe consimțământ pentru colectarea și prelucrarea acestor Date cu caracter personal.

Dacă este necesară raportarea, este posibil să procesăm datele personale pentru a ne conforma obligațiilor legale.

Această prelucrare este necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră. Dacă nu furnizați acele date atunci când vă sunt solicitate, este posibil să nu putem încheia un contract cu dvs. sau este posibil să fie nevoie să anulăm comanda/contractul dvs.Colectăm și procesăm datele cu caracter personal in baza interesului legitim al Roche pentru selectarea celor mai adecvați experți în domenii terapeutice pentru participarea la evenimentele, colaborările, întâlnirile și activitățile conexe Roche.

Pentru jurisdicțiile din afara UE/SEE în care interesul legitim nu se aplică, ne bazăm pe consimțământ pentru colectarea și prelucrarea acestor Date cu caracter personal.

Pentru gestionarea, personalizarea și trimiterea anumitor comunicări (Ex: comunicare de marketing direct), Roche prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră sau, acolo unde este permis de legile aplicabile privind protecția datelor, pe baza interesului legitim al Roche.

Pentru personalizarea comunicării cu dvs., Roche prelucrează Datele personale pe baza interesului legitim al Roche.

De asemenea, putem colecta și prelucra datele dumneavoastră pentru a îndeplini o obligație contractuală.
Colectăm și dezvăluim informațiile dvs. în baza interesului legitim, pentru a crește transparența cu privire la interacțiunile dintre industrie și profesioniștii din domeniul sănătății și organizațiile din domeniul sănătății sau pentru a ne conforma obligațiilor legale de transparență.

În alte cazuri, vom colecta și procesa aceste informații în conformitate cu consimțământul dumneavoastră.


Colectăm și procesăm datele cu caracter personal în aceste scopuri pentru a ne conforma obligațiilor legale și este posibil să fim obligați să raportăm datele autorităților de reglementare.

Prelucrăm aceste informații pe baza consimțământului dvs. pentru a rula, menține, securiza și îmbunătăți site-urile, platformele, produsele și serviciile noastre.

În scopuri de depanare, dezvoltare de produse și tehnologie, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă considerăm că este necesar să facem acest lucru pentru interesele noastre legitime.

Surse

Roche folosește diferite metode și canale pentru a colecta date personale de la dvs. și despre dvs., inclusiv:

1. Direct de la Dvs;

2. Interacțiuni directe cu dumneavoastră, inclusiv informații obținute de la dumneavoastră prin întâlniri fizice sau virtuale, colaborări, servicii, feedback, solicitări, întrebări, sondaje etc.;

3. Informații automatizate colectate prin site-urile noastre web și sursele online;

4. Terți sau surse publice, inclusiv site-uri web, rețele de socializare, reviste și platforme terțe.

Cookie-uri și alte dispozitive de urmărire web

Site-urile noastre web și resursele online colectează, de asemenea, alte informații de bază despre dvs. care pot să nu vă identifice în mod direct, dar care pot corespunde cu dvs. sau cu un anumit dispozitiv. Folosim unele dintre aceste informații pentru a permite rularea site-urilor noastre web, precum și pentru a afla mai multe despre cum sunt utilizate site-urile noastre web și resursele online și pentru a îmbunătăți și administra site-ul. De asemenea, folosim aceste informații pentru a ne permite să furnizăm informații adaptate intereselor și preferințelor dumneavoastră, pe baza utilizării site-ului. De exemplu, este posibil să colectăm adresa IP atribuită computerului dumneavoastră de către furnizorul dumneavoastră de servicii de internet. Această adresă se poate schimba de fiecare dată când vă conectați la internet (o adresă IP „dinamică”) sau poate rămâne aceeași (o adresă IP „statică”). În cele mai multe cazuri, vă solicităm consimțământul înainte de a colecta aceste informații, caz în care vi se va prezenta posibilitatea de a alege dacă doriți să permiteți colectarea și utilizarea acestui tip de informații. Vă rugăm să consultați Notificarea Roche privind cookie-urile publicată pe site-ul web al Roche.

Utilizarea datelor pentru marketing

Nu vindem și nu transferăm Datele cu Caracter Personal către nicio entitate neafiliată pentru utilizarea lor în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care vă informăm clar și obținem consimțământul dumneavoastră explicit. Folosim companii de publicitate terțe pentru a plasa reclame pe alte site-uri web. Aceste companii pot folosi date despre vizitele dumneavoastră pe acest site și pe alte site-uri web pentru a măsura eficiența publicității și pentru a oferi reclame despre bunurile și serviciile noastre care ar putea fi de interes pentru dvs. Dacă doriți mai multe informații despre această practică și opțiunile dvs. de a renunța la utilizarea acestor informații de către aceste companii, consultați Politica Roche privind cookie-urile.

Partajarea informațiilor / Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor dvs. personale

Roche poate partaja Datele cu caracter personal cu filialele Roche din întreaga lume. Filialele noastre Roche vor folosi datele personale în aceleași scopuri ca și operatorul de date, de exemplu pentru a vă contacta pentru o potențială colaborare sau eveniment. O listă a filialelor Roche este disponibilă în actualul „Raport financiar Roche în secțiunea Lista filialelor și asociaților”, care poate fi găsit în secțiunea Investitori de pewww.roche.com .

În plus, este posibil să partajăm datele cu caracter personal cu terți, în următoarele scopuri:

● Către F. Hoffmann-La Roche Ltd și alte filiale ale Roche pentru suport și întreținere a platformelor și activităților noastre de procesare;

● Către IQVIA Ltd, 210 Pentonville Road, Londra N1 9JY, Anglia, Marea Britanie pentru asistență IT, întreținere și continuitate a activității.

● Către parteneri comerciali: furnizori de servicii, inclusiv agenții de cercetare de piață, organizatori de evenimente sau alte terțe părți care furnizează anumite servicii către Roche;

● Furnizorilor de cloud sau furnizorilor de servicii în scopuri de stocare și pentru a efectua întreținerea tehnică a platformei noastre și a altor platforme web;

● Furnizorilor de comunicații, inclusiv platformelor de marketing, furnizorilor de comunicații electronice, platformelor de social media pentru a vă trimite informații relevante și a comunica cu dvs.

● Pentru a facilita o fuziune, consolidare, transfer de control sau altă reorganizare corporativă la care Roche participă sau în conformitate cu un acord financiar încheiat de Roche;

● Pentru a răspunde solicitărilor corespunzătoare ale autorităților guvernamentale legitime sau, acolo unde este cerut de legile aplicabile, ordinele judecătorești sau reglementările guvernamentale; și

● Acolo unde este necesar pentru audituri corporative sau pentru a investiga sau a răspunde la o plângere sau amenințare de securitate.

Transferuri internaționale de date cu caracter personal

Roche poate transfera Datele personale într-o regiune geografică care impune obligații de confidențialitate diferite decât țara dumneavoastră de origine (Ex: Statele Unite și India). Aceasta înseamnă că datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise într-o țară cu legi de protecție a datelor mai puțin restrictive decât țara dumneavoastră de origine. Orice astfel de transfer va fi efectuat în conformitate cu legile aplicabile.

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt acoperite de GDPR/UK GDPR/Swiss FADP: Pentru transferurile de date cu caracter personal în cadrul Grupului Roche și procesatorilor sau partenerilor comerciali ai Roche, contractele care conțin clauze contractuale standard ale UE, conform deciziei Comisiei UE din 04 iunie 2021 ( C(2021) 3972), constituie garanții adecvate și potrivite pentru a asigura conformitatea cu GDPR/UK GDPR/Swiss FADP, incluzând măsuri suplimentare acolo unde este necesar.

Perioada de păstrare / stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Perioada de timp în care vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal va diferi în funcție de scopul pentru care am colectat și procesăm datele dumneavoastră. În majoritatea cazurilor, vom păstra datele timp de cinci (5) ani de la ultima noastră interacțiune cu dvs. Cu toate acestea, putem păstra datele dumneavoastră pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul în care suntem obligați prin lege, de exemplu pentru a ne conforma legislației fiscale sau a cerințelor contabile în vigoare.

Informații despre drepturile dumneavoastră cu privire la datele personale

Aveți anumite drepturi cu privire la utilizarea și prelucrarea de către Roche a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, rețineți că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, cu excepția cazului în care legile sau reglementările aplicabile sau cerințele judiciare impun altfel. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrărilor anterioare bazate pe consimțământ, înainte de retragerea acestuia. Pentru a vă retrage consimțământul, puteți fie să utilizați mecanismul așa cum a fost prezentat individual atunci când v-am solicitat consimțământul sau, să trimiteți un e-mail operatorului de date, astfel cum este indicat în Lista operatorilor de date .

Drepturile dumneavoastră în conformitate cu legile aplicabile

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt acoperite de GDPR (adică dacă sunteți o persoană fizică din Spațiul Economic European), aveți următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal:

● Dreptul de a solicita acces la Datele personale pe care Roche le are despre dvs;

● Dreptul de a rectifica sau corecta orice Date cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;

● Dreptul de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu caracter personal în format electronic, astfel încât să puteți transmite datele către terți sau de a solicita ca Roche să transfere direct Datele dumneavoastră cu caracter personal către încă un terț;

● Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing și alte scopuri;

● Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-ați furnizat, precum și dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la anumite scopuri limitate în care ștergerea nu este posibilă.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind Lista operatorilor de date .

Vă rugăm să rețineți că ștergerea sau restricționarea prelucrării este posibilă numai dacă și în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe interesele noastre legitime. În cazul în care credeți sau aveți impresia că prelucrarea datelor noastre nu este conformă cu GDPR, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă.

Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră de confidențialitate pot fi găsite în Dreptul de confidențialitate a datelor conform legilor aplicabile.

Actualizări ale acestei notificări de confidențialitate

Din când în când, este posibil să revizuim această Notificare de confidențialitate. Orice astfel de modificări ale acestei Notificări de confidențialitate vor fi reflectate pe această pagină. Roche vă recomandă să vizitați periodic această Notificare de confidențialitate pentru a fi la curent orice modificări. Data la care această notificare a fost revizuită ultima dată este situată în partea de sus a acestei notificări.

Date de contact

Roche Romania SRL

str. Poligrafiei, nr.1A, Cladirea Ana Tower, etaj 15 Sector 1, București România.

Departament Comunicare: [email protected] sau

Departament Compliance & DPO: [email protected]

Va multumim ca ati vizitat site-ul Roche România sau ați comunicat cu noi prin e-mail.

Descopera mai mult

please be aware that you are leaving this website.