Notificare de confidențialitate Roche România

Profesioniști din domeniul sănătății, Clienți, Parteneri
Va multumim ca ati vizitat site-ul Roche România sau ați comunicat cu noi prin e-mail.

Declarație generală de confidențialitate 

La F. Hoffmann-La Roche Ltd și toate filialele Roche („Roche”), ne angajăm să vă protejăm informațiile personale în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Această Notificare de confidențialitate prezintă tipurile de date cu caracter personal pe care Roche le poate colecta, mijloacele prin care Roche poate colecta, utiliza sau partaja datele dumneavoastră cu caracter personal; pașii pe care Roche îi face pentru a vă proteja datele personale; și opțiunile care vi se oferă cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Această Notificare de confidențialitate se aplică Datelor cu caracter personal colectate de la profesioniștii din domeniul sănătății și partenerii comerciali de către Roche prin diferite canale, inclusiv întâlniri fizice, platforme digitale sau site-uri web care fac trimitere la această Notificare de confidențialitate sau alte surse, așa cum este descris mai jos. 

În sensul acestei Notificări de confidențialitate, „Date cu caracter personal” reprezintă orice informație prin care puteți fi identificat individual atât direct, cât și indirect, inclusiv, dar fără a se limita la, numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon. 

Minori 

Activitățile noastre de prelucrare descrise în această Notificare de confidențialitate nu sunt concepute sau destinate să colecteze Date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 18 ani, cu excepția cazului în care sunt anunțate în mod explicit pe platformă. Nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal pe acest site de la persoane sub vârsta de 18 ani fără consimțământul prealabil, verificabil al unui părinte sau tutore. Părintele sau tutorele poate avea dreptul, la cerere, de a vizualiza informațiile furnizate de copil și de a solicita ștergerea acestora. Mai mult, toți minorii ar trebui să solicite permisiunea părinților sau tutorelui lor înainte de a folosi sau dezvălui orice Date cu caracter personal pe acest site web sau resursă online. 

Identitatea și detaliile de contact ale operatorului de date 

Operatorul de date este filiala Roche sau partenerul de afaceri desemnat al Roche cu sediul în țara în care sunteți rezident. Vă rugăm să vizitațipentru identitatea și detaliile de contact ale operatorului dumneavoastră de date.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate 

Putem colecta următoarele date personale: 

1. Detalii de contact: includ numele dumneavoastră, adresa de e-mail profesională, numărul de telefon, organizația din domeniul sănătății angajatoare. 

2. Informații profesionale: includ informațiile dumneavoastră biografice (CV), apartenența la o societate profesională, afilierea/profesia, titlul postului, aria terapeutică, calificările sau experiența, educația și activitatea științifică/medicală. 

3. Informații financiare/privind tranzacțiile: includ numărul contului dvs. bancar, cardul de credit, informațiile despre contul clientului, istoricul comenzilor. 

4. Transfer de valoare: include natura, valoarea, data oricăror transferuri financiare/nefinanciare către dumneavoastră de către Roche. 

5. Informații de interacțiune: includ interacțiunile profesionale dintre Roche și dvs., evidenta colaborărilor dvs., înregistrarea și participarea la un eveniment Roche sau activitatea conexă, studiile clinice în care ați servit sau lucrați ca medic investigator. 

6. Date de profil: includ informații despre preferințele dumneavoastră de contact și de produs, limbi, preferințe de marketing, calificări sau experiență, colaborări, publicații, postări, date demografice, feedback și interes. 

7. Date tehnice și de utilizare: includ ID-ul dvs. de utilizator online, adresa IP, informații geografice, date de vizualizare, alte informații privind utilizarea și interacțiunile dvs. cu site-urile noastre web, aplicațiile, e-mailurile și reclamele. 

Cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal 

Mai multe secțiuni de pe platformele noastre necesită date cu caracter personal dacă alegeți să le utilizați, inclusiv chestionare, înregistrare și funcții de partajare a conținutului (de exemplu, link-uri „Trimiteți un e-mail unui prieten”). Roche și partenerii săi de afaceri colectează aceste informații despre dvs. numai dacă ni le furnizați în mod voluntar. Vă rugăm să rețineți că anumite funcții din platforma noastră s-ar putea să nu vă fie disponibile dacă alegeți să nu furnizați anumite Date cu caracter personal. Orice Date cu caracter personal pe care ni le furnizați pe platforma noastră vor fi utilizate în conformitate cu această Notificare de confidențialitate. 

Mai multe informații despre activitățile noastre de procesare 

Acest tabel prezintă fiecare activitate de prelucrare și oferă informații despre categoriile de informații colectate pentru fiecare activitate. În plus, acest tabel definește temeiul legal al prelucrării pentru fiecare dintre aceste activități de prelucrare.

Surse 

Roche folosește diferite metode și canale pentru a colecta date personale de la dvs. și despre dvs., inclusiv: 

1. Direct de la Dvs; 

2. Interacțiuni directe cu dumneavoastră, inclusiv informații obținute de la dumneavoastră prin întâlniri fizice sau virtuale, colaborări, servicii, feedback, solicitări, întrebări, sondaje etc.;

3. Informații automatizate colectate prin site-urile noastre web și sursele online;

4. Terți sau surse publice, inclusiv site-uri web, rețele de socializare, reviste și platforme terțe. 

Cookie-uri și alte dispozitive de urmărire web 

Site-urile noastre web și resursele online colectează, de asemenea, alte informații de bază despre dvs. care pot să nu vă identifice în mod direct, dar care pot corespunde cu dvs. sau cu un anumit dispozitiv. Folosim unele dintre aceste informații pentru a permite rularea site-urilor noastre web, precum și pentru a afla mai multe despre cum sunt utilizate site-urile noastre web și resursele online și pentru a îmbunătăți și administra site-ul. De asemenea, folosim aceste informații pentru a ne permite să furnizăm informații adaptate intereselor și preferințelor dumneavoastră, pe baza utilizării site-ului. De exemplu, este posibil să colectăm adresa IP atribuită computerului dumneavoastră de către furnizorul dumneavoastră de servicii de internet. Această adresă se poate schimba de fiecare dată când vă conectați la internet (o adresă IP „dinamică”) sau poate rămâne aceeași (o adresă IP „statică”). În cele mai multe cazuri, vă solicităm consimțământul înainte de a colecta aceste informații, caz în care vi se va prezenta posibilitatea de a alege dacă doriți să permiteți colectarea și utilizarea acestui tip de informații. Vă rugăm să consultați Notificarea Roche privind cookie-urile publicată pe site-ul web al Roche.

Utilizarea datelor pentru marketing 

Nu vindem și nu transferăm Datele cu Caracter Personal către nicio entitate neafiliată pentru utilizarea lor în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care vă informăm clar și obținem consimțământul dumneavoastră explicit. Folosim companii de publicitate terțe pentru a plasa reclame pe alte site-uri web. Aceste companii pot folosi date despre vizitele dumneavoastră pe acest site și pe alte site-uri web pentru a măsura eficiența publicității și pentru a oferi reclame despre bunurile și serviciile noastre care ar putea fi de interes pentru dvs. Dacă doriți mai multe informații despre această practică și opțiunile dvs. de a renunța la utilizarea acestor informații de către aceste companii, consultați Politica Roche privind cookie-urile. 

Partajarea informațiilor / Destinatarii datelor cu caracter personal 

Destinatarii datelor dvs. personale 

Roche poate partaja Datele cu caracter personal cu filialele Roche din întreaga lume. Filialele noastre Roche vor folosi datele personale în aceleași scopuri ca și operatorul de date, de exemplu pentru a vă contacta pentru o potențială colaborare sau eveniment. O listă a filialelor Roche este disponibilă în actualul „Raport financiar Roche în secțiunea Lista filialelor și asociaților”, care poate fi găsit în secțiunea Investitori de pe www.roche.com

În plus, este posibil să partajăm datele cu caracter personal cu terți, în următoarele scopuri: 

● Către F. Hoffmann-La Roche Ltd și alte filiale ale Roche pentru suport și întreținere a platformelor și activităților noastre de procesare; 

● Către IQVIA Ltd, 210 Pentonville Road, Londra N1 9JY, Anglia, Marea Britanie pentru asistență IT, întreținere și continuitate a activității. 

● Către parteneri comerciali: furnizori de servicii, inclusiv agenții de cercetare de piață, organizatori de evenimente sau alte terțe părți care furnizează anumite servicii către Roche; 

● Furnizorilor de cloud sau furnizorilor de servicii în scopuri de stocare și pentru a efectua întreținerea tehnică a platformei noastre și a altor platforme web; 

● Furnizorilor de comunicații, inclusiv platformelor de marketing, furnizorilor de comunicații electronice, platformelor de social media pentru a vă trimite informații relevante și a comunica cu dvs. 

● Pentru a facilita o fuziune, consolidare, transfer de control sau altă reorganizare corporativă la care Roche participă sau în conformitate cu un acord financiar încheiat de Roche;

● Pentru a răspunde solicitărilor corespunzătoare ale autorităților guvernamentale legitime sau, acolo unde este cerut de legile aplicabile, ordinele judecătorești sau reglementările guvernamentale; și 

● Acolo unde este necesar pentru audituri corporative sau pentru a investiga sau a răspunde la o plângere sau amenințare de securitate.

Transferuri internaționale de date cu caracter personal 

Roche poate transfera Datele personale într-o regiune geografică care impune obligații de confidențialitate diferite decât țara dumneavoastră de origine (Ex: Statele Unite și India). Aceasta înseamnă că datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise într-o țară cu legi de protecție a datelor mai puțin restrictive decât țara dumneavoastră de origine. Orice astfel de transfer va fi efectuat în conformitate cu legile aplicabile. 

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt acoperite de GDPR/UK GDPR/Swiss FADP: Pentru transferurile de date cu caracter personal în cadrul Grupului Roche și procesatorilor sau partenerilor comerciali ai Roche, contractele care conțin clauze contractuale standard ale UE, conform deciziei Comisiei UE din 04 iunie 2021 ( C(2021) 3972), constituie garanții adecvate și potrivite pentru a asigura conformitatea cu GDPR/UK GDPR/Swiss FADP, incluzând măsuri suplimentare acolo unde este necesar. 

Perioada de păstrare / stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Perioada de timp în care vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal va diferi în funcție de scopul pentru care am colectat și procesăm datele dumneavoastră. În majoritatea cazurilor, vom păstra datele timp de cinci (5) ani de la ultima noastră interacțiune cu dvs. Cu toate acestea, putem păstra datele dumneavoastră pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul în care suntem obligați prin lege, de exemplu pentru a ne conforma legislației fiscale sau a cerințelor contabile în vigoare. 

Informații despre drepturile dumneavoastră cu privire la datele personale 

Aveți anumite drepturi cu privire la utilizarea și prelucrarea de către Roche a datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, rețineți că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, cu excepția cazului în care legile sau reglementările aplicabile sau cerințele judiciare impun altfel. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrărilor anterioare bazate pe consimțământ, înainte de retragerea acestuia. Pentru a vă retrage consimțământul, puteți fie să utilizați mecanismul așa cum a fost prezentat individual atunci când v-am solicitat consimțământul sau, să trimiteți un e-mail operatorului de date, astfel cum este indicat în

Drepturile dumneavoastră în conformitate cu legile aplicabile 

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt acoperite de GDPR (adică dacă sunteți o persoană fizică din Spațiul Economic European), aveți următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal: 

● Dreptul de a solicita acces la Datele personale pe care Roche le are despre dvs;

● Dreptul de a rectifica sau corecta orice Date cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete; 

● Dreptul de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu caracter personal în format electronic, astfel încât să puteți transmite datele către terți sau de a solicita ca Roche să transfere direct Datele dumneavoastră cu caracter personal către încă un terț; 

● Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing și alte scopuri; 

● Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-ați furnizat, precum și dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la anumite scopuri limitate în care ștergerea nu este posibilă. 

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind

Vă rugăm să rețineți că ștergerea sau restricționarea prelucrării este posibilă numai dacă și în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe interesele noastre legitime. În cazul în care credeți sau aveți impresia că prelucrarea datelor noastre nu este conformă cu GDPR, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă. 

Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră de confidențialitate pot fi găsite în

Actualizări ale acestei notificări de confidențialitate 

Din când în când, este posibil să revizuim această Notificare de confidențialitate. Orice astfel de modificări ale acestei Notificări de confidențialitate vor fi reflectate pe această pagină. Roche vă recomandă să vizitați periodic această Notificare de confidențialitate pentru a fi la curent orice modificări. Data la care această notificare a fost revizuită ultima dată este situată în partea de sus a acestei notificări. 

Date de contact 

Roche Romania SRL 

str. Poligrafiei, nr.1A, Cladirea Ana Tower, etaj 15 Sector 1, București România.

Departament Comunicare: [email protected] sau 

Departament Compliance & DPO: [email protected]

Descopera mai mult

ContactWorldwidelinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeDespre RocheSoluţii farmaceuticeCariereMediaNoutăţiPolitica de confidentialitateDeclaratie privind aspectele juridicePolitică de utillizare cookie-uriTermeni şi condiţii pentru achiziţii